Utdannelse i Kommunikologi

Utdannelsen er utformet som et intensivt treningsprogram, bestående av:

Utdannelse i Kommunikologi


Programmet består av varierte pedagogiske aktivitets-rammer, som for eksempel: forelesning, demonstrasjoner, filtrering (gjenkjenning), trening under veiledning, erfarings-utveksling, refleksjon vedrørernde implikasjoner, overføring og oversetting av kunnskap/kompetanse.

Organiseringen av materialet, pluss nøyaktig sekvensering og proporsjonering av pedagogiske aktivitetsrammer – er hovedforutsettinger for effektiv læring og høyt kompetansenivå.

Programmet er også designet slik at: egenutvikling, samarbeidstrening og ledertrening foregår som en kontinuerlig prosess.

På Advanced level/Meta-nivå gjennomføres selv-evaluering som kontinuerlig prosess. Det stilles høye kvalitetskrav til den som får gjennomføre dette nivået – både når det gjelder praktisk handlingsdyktighet, forståelse – og personlig integritet.

Utdannelsen tas av "alle" – det vil si mennesker med meget variert bakgrunn, utdannelse og yrkeserfaring. Den tas dels som grunn-utdannelse, dels som etter-utd. av de som har høyskole- og universitets-bakgrunn; og – dels som etter- og videreutdannelse av folk med annen bakgrunn.

Gjennomføringstid (gjennomsnitlig): 1 år pr level/nivå.
Alle gjennomførte nivåer/levels dokumenteres med sertifikat på henholdsvis Basic, Intermediate og Advanced level.

Tverfaglig Meta-Kompetanse©

Utdannelsen gir moderne kompetanse på et tverrfaglig, sammenfattet materiale – resultat av flere ti-års fagutvikling/forskning innen og mellom ulike fag – og arbeidsfelter: pedagogikk, veiledning, helse, terapi, forhandling, samarbeid, ledelse etc.


Utdannelsen gir kompetanse i å:

 • Differensiere mellom ulike typer forandringsarbeid (I., II. og III. ordens)
 • Utføre og evaluere forandringsarbeid i ulike sammenhenger.
 • Gjenkjenne fenomener/prosesser bak ulike begreper, og "oversette" mellom forskjellige fagspråk.
 • Bidra til fagutvikling - innenfor og på tvers av fag og yrker

  Tverrfaglig Metadisiplin - Kommunikologi - representerer fagutvikling i form av sammenfatning av store informasjons- og kunnskapsmengder. Utdanndelse i Kommunikologi gjør tilgjengelig: Bærbar og brukbar kompetanse.

  Gå til programsiden.


  Etterutdanning:

  Last ned informasjonsblad om etterutdanningsmoduler (pdf)