Summer Convention 5. august 2017

Skandinavisk Institutt for Kommunikologi ønsker alle studenter og kommunikologer varmt velkommen til Summer Convention, i Stockholm, lørdag 5. august.

Last ned invitasjon (pdf)Skandinavisk Institutt for Kommunikologi


Skandinavisk Institutt for Kommunikologi (tidl. Kommunikasjon og Forandring) ble opprettet av Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner i 1981 og har i dag følgende hovedvirksomheter:
 1. Utdannelse i Kommunikologi på basic, intermediate og advanced level.
 2. Sertifisering av kommunikologer på advanced level. Skandinavisk Institutt for Kommunikologi er eneste sertifiseringsinstans på dette nivået.
 3. Sette vilkår og standard for, og kvalitetssikre alle utdanningsprogram i kommunikologi på basic og intermediate level.
 4. Etterutdanning / fortbildning av Kommunikologer
 5. Utstrakt veiledning på kommunikologiprodukter; skriftlige arbeider, modellprosjekter etc.
 6. Sikre videreføring av metadisiplinen kommunikologi.

Les mer om kommunikologi Les mer om utdannelse i Kommunikologi her


Pedagogene Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner har

 1. Utviklet disiplinen Kommunikologi på basis av
  • Gregory Batesons forslag om felles tverrfaglig begrepsapparat og felles forståelse
  • John Grinders ambisjon om en Metadisiplin.
  • Eget fagutviklingsarbeid gjennom flere tiår.
 2. Gitt disiplinen navnet Kommunikologi.
 3. Definert den.
 4. Gitt den substans med
  • Sammenfattet materiale - spesifikke kategorier som inkluderer store mengder fagkunnskap om forandringsprosesser.
  • Navngitt og beskrevet den tilhørende kompetansen Tverrfaglig Meta-kompetanse - i forandrings-/utviklingsarbeid.
 5. Designet pedagogisk program for utdannelse i kommunikologi.
Les mer om kommunikologi Les mer om Kommunikologi her

Informasjon på svensk

For informasjon på svensk se www.kommunikologi.org

Program in English


We are conducting modules in Vienna (Austria) and Helsinki (Finland).

More information about the programs

Andre utdanningsprogram

Oversikt over arrangører som kvalitetsikrer gjennom Skandinavisk Institutt for Kommunikologi:

Kommunikologcenter Sjöstaden

KommunikologGruppen Mariatorget

Utbildning i Göteborg

Kommunikologsentre

Kommunikologgrupper