SCANDINAVIAN INSTITUTE of COMMUNICOLOGY

Program 2024Skandinavisk Institutt for Kommunikologi


Skandinavisk Institutt for Kommunikologi (tidl. Kommunikasjon og Forandring) ble opprettet av Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner i 1981 og har i dag følgende hovedvirksomheter:
  1. Sikre videreføring av metadisiplinen kommunikologi.
  2. Utdannelse i Kommunikologi på basic, intermediate og advanced level.
  3. Sette vilkår og standard for, og kvalitetssikring av alle utdanningsprogram i Kommunikologi.
  4. Etterutdanning / fortbildning av Kommunikologer

Les mer om kommunikologi Les mer om utdannelse i Kommunikologi her


Pedagogene Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner har

Utviklet Meta-disiplinen Kommunikologi ©
  • Navngitt og definert
  • Klassifisert som metadisiplin
  • Gitt substans; sammenfattet, klassifisert materiale – spesifikke kategorier som inkluderer store mengder fagkunnskap om forandringsprosesser.
  • Navngitt og beskrevet den tilhørende kompetansen: Tverrfaglig Meta-Kompetanse– i forandrings- /utviklings-arbeid
  • Designet pedagogisk program for utdannelse i Kommunikologi.
Les mer om kommunikologi Les mer om Kommunikologi her

Informasjon på svensk

For informasjon på svensk se www.kommunikologi.org

Andre utdanningsprogram

Arrangører som kvalitetsikrer gjennom Skandinavisk Institutt for Kommunikologi:

Institute of Communicology