SCANDINAVIAN INSTITUTE of COMMUNICOLOGY 40 years 1981 – 2021

In Memory of Fredrik Jendelid!
❤ ❤ ❤

Fredrik var en fantastisk person och familjefar, han var varm, öppen, nyfiken och brann för sina ideal.

Han ställde upp och hjälpte många på ulike arbeids- og livsområder og på alla olika nivåer inom golfen.

Han var en mycket omtyckt och uppskattad person på många golfarenor, från individ- och klubbnivå till yppersta landslag och även världselit på olika golftourer. Med sin Kommunikologiska kompetens, integrerade han ytterligare en dimension, för att kunna öka tydligheten i sin coaching.

Förutom golfen hade vi en gemensam intention, vidareföring av Kommunikologi till alla som var intresserade! Fredrik tog även steget ut till Österrike och Finland tillsammans med Studio Kom For med Utbildning I Kommunikologi på engelska språket och hade visionära planer på ytterligare länder. Gjennom samarbeid over flere tiår var du en sentral og verdig international ambassadør.

Vi är nu många kollegor som tänker på dig och saknar dig djupt, samt tackar dig för alla fina insatser du har bidragit med.

Förhoppningsvis är vi många Kommunikologer som vill fortsätta ditt inspirerande pionjärarbete framöver, i din anda.

Vi tänker nu på dig, din familj och anhöriga ❤ RIP Fredrik ❤

Arne Deilert, Jorunn Sjøbakken och Truls Fleiner

Corona-situation and Program

Due to the Corona-situation Studio Kom For´s Educational program for 2021 is put on hold

Tentative Plan 2021: See Program-Pages

The very best wishes – Take Care!

You are – as always – welcome to contact us.

Postgraduate Training September-October Rethymnon, Crete – 2021

Welcome to Post-Graduate training:
Quality Assurance, Teaching Communicology and Educating Communicologists

See Program-PagesSkandinavisk Institutt for Kommunikologi


Skandinavisk Institutt for Kommunikologi (tidl. Kommunikasjon og Forandring) ble opprettet av Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner i 1981 og har i dag følgende hovedvirksomheter:
 1. Sikre videreføring av metadisiplinen kommunikologi.
 2. Utdannelse i Kommunikologi på basic, intermediate og advanced level.
 3. Sette vilkår og standard for, og kvalitetssikring av alle utdanningsprogram i Kommunikologi.
 4. Etterutdanning / fortbildning av Kommunikologer
 5. Utstrakt veiledning på kommunikologiprodukter; skriftlige arbeider, modellprosjekter etc.

Les mer om kommunikologi Les mer om utdannelse i Kommunikologi her


Pedagogene Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner har

 1. Utviklet disiplinen Kommunikologi på basis av
  • Gregory Batesons forslag om felles forståelsesramme og tverrfaglig begrepsapparat
  • John Grinders ambisjon om en Metadisiplin.
  • Eget fagutviklingsarbeid gjennom flere tiår.
 2. Gitt disiplinen navnet Kommunikologi.
 3. Definert den.
 4. Gitt den substans med
  • Sammenfattet, klassifisert materiale - spesifikke kategorier som inkluderer store mengder fagkunnskap om forandringsprosesser.
  • Navngitt og beskrevet den tilhørende kompetansen Tverrfaglig Meta-kompetanse - i forandrings-/utviklingsarbeid.
 5. Designet pedagogisk program for utdannelse i kommunikologi.
Les mer om kommunikologi Les mer om Kommunikologi her

Informasjon på svensk

For informasjon på svensk se www.kommunikologi.org

Program in English


We are conducting modules in Vienna (Austria) and Helsinki (Finland).

More information about the programs

Andre utdanningsprogram

Oversikt over arrangører som kvalitetsikrer gjennom Skandinavisk Institutt for Kommunikologi:

5029

Öijared, Göteborg

Institute of Communicology